ASIA – TAIWAN

JADE SUN TRADING CO. LTD.

Head Office

4F-9, No.121; Sec1. Chongging S. Rd

ZhongZheng District, Taipei City

Taiwan

Contact person: Mr. Ken Ke-Chin Huang

Tel.: +886-2-2331-1097; +886-2-2388-5766

Fax: +886-2-2331-9629